Recruitment

IT-specialisten op velerlei gebied zijn in Nederland schaars. IT-bedrijven moeten grote wervingsinspanningen verrichten om aan goed personeel te komen. In Polen is in de laatste decennia grote aandacht geweest voor het opleiden van IT-specialisten. Dat heeft geresulteerd in specialisten van hoge kwaliteit die beschikbaar zijn voor de Nederlandse markt.
UnicornTeam kan speciaal voor uw organisatie hoog gekwalificeerde of startende ICT’ers in Polen werven en selecteren. Alleen al in Wroclaw studeren duizenden ICT-specialisten elk jaar af.

Voor de werving in Polen heeft UnicornTeam eigen partners en heeft daarmee veel kennis van die arbeidsmarkt. De werving richt zich op de profielen die de opdrachtgever in Polen wil werven. Daarnaast gelden de volgende criteria: universitaire opleiding Informatica, goede communicatie in Engels, bereid om voor langere tijd in Nederland werkzaam te zijn, bereid om een andere taal te leren, passie voor technologie, teamspeler en ambitieus.

Wij voeren voor u een wervingscampagne uit in Polen met de volgende kenmerken: eenmalig, speciaal en exclusief voor u als opdrachtgever.
UnicornTeam zal een intensieve werving- en selectiecampagne voeren om te zoeken naarde juiste ICT-specialisten en wij nemen de gehele werving en selectie op zich.

Wanneer met een kandidaat een overeenkomst wordt bereikt kan er een contract worden aangeboden. Het is mogelijk om de  IT-specialisten uit Polen in Polen op de loonlijst te plaatsen met detachering naar uw organisatie. Dit kan financiële voordelen opleveren voor u en de kandidaat. In deze constructie kunnen wij ook zorgen voor huisvesting en transport. 

Bent u geïnteresseerd en wilt u meer weten over het werven van IT-specialisten vanuit Polen neem dan contact op met Peter Zomerdijk of Jacqueline Carpentier via info@unicornteam.nl.

U kunt ook bij ons terecht voor het werven van IT-specialisten vanuit Hongarije, Portugal, Spanje of Tsjechië.

Het IT-Talent voor uw organisatie