Houding en Gedrag

Omgang met klanten is een specifieke vaardigheid die met enige training aan te leren is. Uw eigen uitstraling bepaalt in hoge mate de relatie met uw klanten.

U leert in 1 dag:

 • Klantgericht werken
 • Benoemen wie uw klanten zijn
 • Verbaal en non-verbaal communiceren met uw klanten
 • Bewust omgaan met agressie
 • Correct open en gesloten vragen stellen
 • Een gesprek goed samenvatten en terugkoppelen naar de klant
 • Adequaat een slechtnieuwsgesprek voeren

Duur: deze blended training is een mix van 1 dagdeel e-learning en 1 dagdeel uitwerking in groepsverband.

Deze training is bestemd voor:

 • Medewerkers front- en backoffice
 • Medewerkers intern (collega’s) en extern klantcontact 
 • Managers
 • Medewerkers in een dienstverlenende functie