Gesprekstechnieken

Soms verlopen gesprekken niet zoals u wilt en dat belemmert u bij het halen van uw doelen. Door toepassing van de juiste gesprekstechnieken worden uw gesprekken doelgerichter en staat u steviger in uw schoenen. U geeft heldere informatie en kunt de bedoeling van uw gesprekspartner sneller achterhalen. Het resultaat? Door effectieve communicatie  staat u goed in contact met uw gesprekspartner. Hierdoor krijgt het gesprek voor u beiden het gewenste effect.

Na de training hebt u het volgende geleerd:

  • Basistheorie over communicatie
  • Herkennen van non-verbale en verbale aspecten tijdens gesprekken
  • Luister- en gespreksvaardigheden, inclusief vraagtechnieken
  • Een doelgericht gesprek te voeren, inclusief het leiden en sturen ervan
  • Omgaan met emoties en weerstanden
  • Kritiek geven en ontvangen
  • Omgaan met conflicten
  • Advies geven
  • Voorstellen presenteren
  • Slecht nieuws brengen

Duur: 1 dag klassikale sessies met rollenspel en acteur.